41cm Buchenholz Trommel

mit 2-stufigem Saitenschloss und Gama-Tex Schlagfell

43cm Buchenholz Holztrommel

mit 2-stufigem Saitenschloss und Gama-Tex Schlagfell

42cm Ahorn-Holztrommel

mit 3-stufigem Saitenschloss und Gama-Tex Schlagfell

41cm Vogelaugenahorn Trommel mit Wenge Reifen

mit 3-stufigem Saitenschloss und Gama-Tex Schlagfell

Metalltrommeln